Service
Back-End Development

آزمون های تشریحی آمادگی امتحانات پایان ترم

آزمون های تشریحی آمادگی امتحانات پایان ترم به منظور آمادگی بیشتر دانش آموزان جهت حضور در امتحانات مدرسه برگزار می گردد. این آزمون ها به صورت پکیج درس به درس برای کلیه دروس عمومی و تخصصی ارائه می شود. برای هر درس 2 آزمون طراحی شده است که دانش آموز می تواند در زمان دلخواه ارزیابی را از خود انجام دهد و پس از 48 ساعت پاسخنامه تشریحی و کارنامه خود را مشاهده نمایند

حجم پیشروی آزمون ها با توجه به پایان ترم کل کتاب درسی می باشد برای شرکت در آزمون ها از تاریخ 14 خرداد تا 15 تیر می توانید اقدام کنید ضمنا جهت و خرید بسته آزمون ها و دریافت تخفیف ویژه از هم اکنون اقدام کنید. سوالات توسط اساتید برتر تهران با الگوی سوالات استاندارد آموزش و پرورش طراحی می شود.

دانش آموزان دوازدهم

دانش آموزان متوسطه دوم (دهم و یازدهم)

دانش آموزان متوسطه اول (نهم و هشتم و هفتم )