آزمون های آنلاین هماهنگ کشوری سال تحصیلی 99 - 1398

آزمون های آنلاین هماهنگ کشوری طبق برنامه ای منظم به صورت یک هفته درمیان از 11 مهر 98 برگزار می شود.

دانش آموزان روزهای پنج شنبه از ساعت 8:00 صبح تا جمعه ساعت 20:00 فرصت دارند تا در آزمون شرکت کنند. جمعه شب ساعت 21:00 کارنامه به همراه پاسخنامه تشریحی در اختیار دانش آموزان قرار میگیرد.

جهت دریافت تخفیف 20درصدی کد زیر را در زمان خریداستفاده کرده واز تخفیف خرید درتابستان بهرمند شوید

کد تخفیف: summer

پایه تحصیلی تعداد آزمون تاریخ اولین آزمون تاریخ آخرین آزمون مبلغ
دوازدهم ریاضی، تجربی، انسانی 20 11 مهر ماه 98 5 تیر ماه 99 250,000 تومان
نظام قدیم ریاضی، تجربی، انسانی 20 11 مهر ماه 98 5 تیر ماه 99 250,000 تومان
یازدهم ریاضی، تجربی، انسانی 16 11 مهر ماه 98 18 اردیبهشت ماه 99 180,000 تومان
دهم ریاضی، تجربی، انسانی 16 11 مهر ماه 98 18 اردیبهشت ماه 99 180,000 تومان
نهم 16 11 مهر ماه 98 18 اردیبهشت ماه 99 180,000 تومان
هشتم 16 11 مهر ماه 98 18 اردیبهشت ماه 99 180,000 تومان
هفتم 16 11 مهر ماه 98 18 اردیبهشت ماه 99 180,000 تومان
ششم دبستان 16 11 مهر ماه 98 18 اردیبهشت ماه 99 180,000 تومان