آزمون های هماهنگ کشوری (حضوری - آنلاین)

و

مجری برگزاری آزمون

آزمون های هماهنگ کشوری با چاپ اختصاصی دفترچه سوال با نام و و لوگوی مدارس و موسسات از پایه اول تا دوازدهم برگزار می شود. آزمون های هماهنگ کشوری در سطح استاندارد مدارس برگزار شده و ارزیابی دقیقی از وضعیت یادگیری دانش آموزان ارائه می کند.

img
vector vector

ویژگی های آزمون های هماهنگ کشوری و مجری برگزاری آزمون

  • چاپ دفترچه سوال اختصاصی با لوگو و نام مدرسه

  • آزمون ویژه پایه اول تا کنکور

  • بودجه بندی آزمون طبق سرفصل های آموزش و پرورش

  • زمان برگزاری شناور آزمون متناسب با برنامه های مدارس

  • ارائه کارنامه های دانش آموزی، دبیر و مدرسه محور

img
img
img

معرفی آزمون های هماهنگ کشوری

معرفی مجری آزمون

برنامه راهبردی آزمون ها

انتخاب برنامه های آزمون

فیلم های راهنما
img
img سامانه آنلاین آزمون یار Quiz24.ir
img
img سامانه آنلاین آزمون یار Quiz24.ir
img
img سامانه آنلاین آزمون یار Quiz24.ir

سامانه آنلاین آزمون یار کوئیر24 مجری برگزاری آزمون های حضوری آموزشی و غیر آموزشی می باشد. مدارس و موسسات می توانند تمام مراحل و یا قسمت تصحیح آزمون خود را به موسسه آزمون یار بسپارند.

شماره
پشتیبانی

021-91035086 (داخلی 3)
vector vector