Service
Back-End Development

پنل دفتر کلاسی آنلاین

پنل دفتر کلاسی سامانه آنلاین آزمون یار در راستای هوشمند سازی فعالیت های دبیران، مشاوران و مدیران مدارس طراحی گردیده است و جایگزین مناسبی برای دفاتر سنتی مدارس می باشند. در این پنل شما می توانید نمرات ماهانه، میان ترم و پایان ترم دانش آموزان را وارد کنید و همچنین دانش آموزان با مراجعه به پنل خود، نمرات خود را مشاهده کنند. لازم به ذکر است این ویژگی جدید سامانه به صورت کاملا رایگان در اختیار کاربران عزیز قرار گرفته است.

در ادامه با ویژگی های منحصر بفرد پنل دفتر کلاسی آنلاین آشنا می شوید.

پنل دفتر کلاسی چیست؟هر آنچه در مورد دفتر کلاسی باید بدانید در ویدیو زیر قرار داده شده است

پنل دفتر کلاسی به صورت کاملا رایگان ارائه می شود

پنل دفتر کلاسی با امکانات ویژه به صورت کاملا رایگان در سامانه آنلاین آزمون یار در اختیار مدیران مدراس، دبیران و مشاوران قرار می گیرد.

ورود به حساب کاربری
1امکان ثبت حضور و غیاب دانش آموزان

دبیر می تواند در هر زنگ برای دانش آموز خود حضور، غیبت و تاخیر ثبت کند


2امکان ثبت نمرات ماهانه، میان ترم و پایان ترم

امکان ثبت نمرات ماهانه، میان ترم و پایان ترم در پنل دفتر کلاسی دبیر و مدرسه فراهم شده است


3امکان ثبت موارد تشویقی و انضباطی و...

در هر زنگ برای هر دانش آموز دبیر می تواند موارد تشویقی و انضباطی ثبت کند


4امکان نمایش نمرات هر دانش آموز به صورت نمودار

گزارش عملکرد دانش آموز به صورت نمودار در پنل دبیر و مدرسه نمایش داده می شود.


5امکان خروجی گرفتن نمرات و موارد دیگر

امکان دریافت خروجی PDF از وضعیت نمرات هر کلاس وجود دارد


6امکان نوشتن گزارش روزانه توسط دبیر (عملکرد روزانه)

امکان ثبت گزارش از عملکرد روزانه توسط دبیر در هر زنگ وجود دارد


تصاویر پنل دفتر کلاسی آنلاین

دفتر کلاسی آنلاین
دفتر کلاسی آنلاین
دفتر کلاسی آنلاین
دفتر کلاسی آنلاین
دفتر کلاسی آنلاین
دفتر کلاسی آنلاین

با استفاده از قابلیت دفتر کلاسی سامانه آنلاین آزمون یار شما می توانید برنامه هفتگی برای هر کلاس ایجاد کنید و دبیر ان در هر زنگ می تواننند حضور و غیاب، ارزشیابی تکی و گروهی و ثبت موارد انضباطی و تشویقی و ... برای هر دانش آموز ثبت نمایند.

این امکان کاملا رایگان در اختیار شما مدیران، مشاوران و دبیران مدارس قرار میگیرد و نیاز به پرداخت هیچ هزینه ای وجود ندارد

امکان چاپ کارنامه در پنل دانش آموزان برای نمرات ماهانه و میانترم و پایانترم وجود دارد

با استفاده از دفتر کلاسی آنلاین شما می توانید بصورت گروهی و یا انفرادی موارد حضور، غیبت و تاخیر در هر زنگ را برای دانش آموزان خود ثبت نمایید.

شما می توانید نمرات آزمون های تستی و تشریحی برگزار شده را به دفتر کلاسی با تعیین سقف مشخص انتقال دهید.