تعرفه

تعرفه و قیمت سرویس های کوئیز24

بانک سوالات مقطع محور ویژه مدارس

بانک سوالات مقطع محور ویژه مدارس(قیمت ها به تومان می باشد)

مقطع نوع اشتراک 1ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
دوره اول دبستان نامحدود

بسته اقتصادی(3هزار سوال)

350,000 300,000 700,000 600,000 1,100,000 800,000 1,500,000 1,000,000 2,000,000 1,200,000
دوره دوم دبستان نامحدود

بسته اقتصادی(3هزار سوال)

400,000 350,000 950,000 800,000 1,500,000 1,000,000 2,100,000 1,200,000 2,500,000 1,500,000
دوره اول متوسطه نامحدود

بسته اقتصادی(3هزار سوال)

1,000,000 900,000 2,200,000 2,000,000 3,500,000 2,800,000 4,500,000 3,200,000 5,000,000 3,500,000
دوره دوم متوسطه نامحدود

بسته اقتصادی(3هزار سوال)

1,200,000 1,100,000 2,700,000 2,500,000 4,000,000 3,500,000 5,000,000 3,800,000 6,000,000 4,000,000
بسته برگزاری آزمون

همه بسته ها یکساله می باشند / قیمت ها به تومان می باشد

 • بسته

  قیمت

 • 100نفر آزمون 140,000
 • 200نفر آزمون 260,000
 • 500نفر آزمون 640,000
 • 1000نفر آزمون 1,140,000
 • 2000نفر آزمون 2,120,000
 • 5000نفر آزمون 5,000,000
 • 10,000نفر آزمون 7,600,000
 • 20,000نفر آزمون 13,200,000
 • 30,000نفر آزمون 18,000,000
 • نامحدود

  39,000,000

بسته برگزاری تکلیف

همه بسته ها یکساله می باشند / قیمت ها به تومان می باشد

 • بسته

  قیمت

 • 100نفر تکلیف 105,000
 • 200نفر تکلیف 195,000
 • 500نفر تکلیف 480,000
 • 1000نفر تکلیف 855,000
 • 2000نفر تکلیف 1,590,000
 • 5000نفر تکلیف 3,750,000
 • 10,000نفر تکلیف 5,700,000
 • 20,000نفر تکلیف 9,900,000
 • 30,000نفر تکلیف 13,500,000
 • 40,000نفر تکلیف 16,500,000
 • 50,000نفر تکلیف 19,800,000
 • نامحدود

  22,500,000

تعرفه خدمات طراحی وبسایت

قیمت ها به تومان می باشد

 • بسته

  قیمت

 • زیردامنه 890,000
 • سایت اختصاصی 4,900,000
 • طراحی سایت وردپرس 7,900,000

بانک سوالات مقطع محور ویژه دبیران

بانک سوالات مقطع محور ویژه مدارس(قیمت ها به تومان می باشد)

مقطع نوع اشتراک 1ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
دبستان نامحدود 40,000 80,000 110,000 130,000 150,000
دوره اول متوسطه نامحدود 60,000 120,000 160,000 190,000 210,000
دوره دوم متوسطه نامحدود 75,000 150,000 180,000 220,000 250,000
بسته برگزاری آزمون

همه بسته ها یکساله می باشند / قیمت ها به تومان می باشد

 • بسته

  قیمت

 • 100نفر آزمون 140,000
 • 200نفر آزمون 260,000
 • 500نفر آزمون 640,000
 • 1000نفر آزمون 1,140,000
 • 2000نفر آزمون 2,120,000
 • 5000نفر آزمون 5,000,000
 • 10,000نفر آزمون 7,600,000
 • 20,000نفر آزمون 13,200,000
 • 30,000نفر آزمون 18,000,000
 • نامحدود

  39,000,000

بسته برگزاری تکلیف

همه بسته ها یکساله می باشند / قیمت ها به تومان می باشد

 • بسته

  قیمت

 • 100نفر تکلیف 105,000
 • 200نفر تکلیف 195,000
 • 500نفر تکلیف 480,000
 • 1000نفر تکلیف 855,000
 • 2000نفر تکلیف 1,590,000
 • 5000نفر تکلیف 3,750,000
 • 10,000نفر تکلیف 5,700,000
 • 20,000نفر تکلیف 9,900,000
 • 30,000نفر تکلیف 13,500,000
 • 40,000نفر تکلیف 16,500,000
 • 50,000نفر تکلیف 19,800,000
 • نامحدود

  22,500,000

تعرفه خدمات طراحی وبسایت

قیمت ها به تومان می باشد

 • بسته

  قیمت

 • زیردامنه 890,000
 • سایت اختصاصی 4,900,000
 • طراحی سایت وردپرس 7,900,000

بانک سوالات مقطع محور ویژه دانش آموزان

بانک سوالات مقطع محور ویژه مدارس(قیمت ها به تومان می باشد)

مقطع نوع اشتراک 1ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
دبستان پایه‌ای (تمام دروس باهم)

تک درس

55,000 40,000 130,000 80,000 239,000 110,000 300,000 130,000 350,000 150,000
دوره اول متوسطه پایه‌ای (تمام دروس باهم)

تک درس

70,000 60,000 180,000 120,000 315,000 160,000 400,000 190,000 475,000 210,000
دوره دوم متوسطه پایه‌ای (تمام دروس باهم)

تک درس

90,000 75,000 210,000 150,000 400,000 180,000 500,000 220,000 600,000 250,000
تعرفه کلاس های آنلاین

تعداد افراد و نوع کلاس را انتخاب کنید

نوع پلتفرم

. قیمت ها به تومان می باشد
 • تعرفه

 • تعداد نفرات
 • پتلفرم
 • اشتراک

 • 1ماهه
 • 3ماهه
 • 6ماهه
 • 9ماهه
 • 12ماهه

سامانه خدمات آنلاین خود را همین الان راه اندازی کنید

با استفاده از خدمات جدید سامانه آنلاین آنلاین یار شما می‌توانید سایت برگزاری آزمون آنلاین راه اندازی کنید. تمامی نیازهای شما برای برگزاری آزمون آنلاین و چاپی و همچنین به اشتراک گذاری جزوه درسی و ... در این سیستم فراهم شده است. در کمتر از 24 ساعت شما میتوانید سایت برگزاری آزمون آنلاین بر روی ساب دامنه Quiz24 و یا دامنه اختصاصی خود راه اندازی کنید و سپس شروع به کسب درآمد کنید.

بیشتر بدانید
img