Service
Back-End Development

چاپ، برگزاری و تصحیح آزمون های تستی حضوری

با استفاده از این قابلیت می توانید پاسخبرگ های تستی دانش آموزان خود را چاپ کنید. آزمون های حضوری خود را برگزار کنید و با استفاده از اسکنر و یا نرم افزار CamScanner از طریق گوشی اسکن و ارسال کنید. هر پاسخبرگ دارای 350 سوال تستی است. شما می توانید از سوالات شخصی خود و یا با استفاده از سوالات بانک سوالات سامانه آنلاین آزمون یار آزمون خود را ایجاد کنید سایت به طور هوشمند و خودکار پاسخبرگ های هر دانش آموز را تشخیص و تصحیح میکند. پس از اتمام تصحیح کارنامه برای دانش آموزان صادر کنید. امکان چاپ پاسخبرگ آزمون های تستی برای هر دانش آموز وجود دارد همچنین می توانید پاسخبرگ خام تستی چاپ کنید و بعد از برگزاری آزمون به دانش آموز مربوطه وصل کنید. ضمناً امکان اضافه کردن لوگوی مدرسه یا موسسه به پاسخبرگ هم وجود دارد.

در ادامه با ویژگی های منحصر بفرد چاپ، برگزاری و تصحیح آزمون های تستی حضوری سامانه آنلاین آزمون یار آشنا می شوید.

آشنایی با نحوه عملکرد سیستم چاپ و تصحیح پاسخبرگ تستیهر آنچه در مورد چاپ، اسکن و تصحیح پاسخبرگ تستی باید بدانید در ویدیو زیر قرار داده شده است

نحوه ی بارگذاری و تصحیح پاسخبرگ آزمون حضوری و ویژگی های آنهر آنچه در مورد چاپ، اسکن و تصحیح پاسخبرگ تستی باید بدانید در ویدیو زیر قرار داده شده است

اسکن پاسخبرگ تستی با استفاده از اسکنر و نرم افزار CamScanner از طریق گوشی امکان پذیر است

برای دانلود نرم افزار CamScanner برای گوشی های اندروید و iOS می توانید از طریق لینک زیر اقدام کنید

دانلود نرم افزار CamScanner
1امکان چاپ پاسخبرگ تستی برای هر دانش آموز

شما می توانید پاسخبرگ تستی با نام و نام خانوادگی دانش آموز برای هر آزمون چاپ کنید


2امکان چاپ پاسخبرگ با 350 سوال

به جهت صرفه جویی در هزینه های کاغذ پاسخبرگ با تعداد بالا طراحی شده است


3امکان استفاده از سوالات شخصی علاوه بر بانک سوالات

شما می توانید پاسخبرگ تستی برای آزمون های سوالات شخصی علاوه بر آزمون های ساخته شده با استفاده از بانک سوالات چاپ کنید


4امکان چاپ پاسخبرگ خام

امکان چاپ پاسخبرگ خام هم وجود دارد و پس از برگزاری آزمون می توانید به دانش آموز مربوطه انتساب دهید


5امکان تصحیح خودکار و هوشمند پاسخبرگ

سیستم به طور خودکار پاسخبرگ های دانش آموزان را تشخصیص و تصحیح می کند و همچنین امکان تغییر در گزینه توسط دبیر و ثبت به صورت دستی هم وجود دارد


6امکان اسکن با استفاده از اسکنر و نرم افزار CamScanner

پس از برگزاری آزمون امکان اسکن پاسخبرگ ها با استقاده از اسکنر و از طریق گوشی با نرم افزار CamScnner هم فراهم شده است


تصاویر پنل چاپ و پاسخبرگ آزمون های تشریحی

پاسخبرگ تستی آزمون
پاسخبرگ تستی آزمون
پاسخبرگ تستی آزمون
پاسخبرگ تستی آزمون
پاسخبرگ تستی آزمون
پاسخبرگ تستی آزمون

امکان اسکن پاسخبرگ با استفاده از اسکنر و با استفاده از نرم افزار CamScanner از طریق موبایل هم وجود دارد

با توجه به تعداد نفر آزمون برگزاری خود می توانید بسته مناسب به خود را انتخاب کنید

این امکان وجود دارد که به پاسخبرگ لوگوی موسسه یا مدرسه خود را اضافه کنید

این امکان وجود دارد که پاسخبرگ خام قبل از آزمون به تعداد دانش آموزان خود پرینت نمایید و بعد از برگزاری آزمون به دانش آموز و آزمون مربوطه انتساب دهید.

این امکان وجود دارد که آزمونی که از سوالات شخصی خود ساخته اید بصورت حضوری در سامانه آزمون یار برگزار کنید و بصورت خودکار تصحیح شود و کارنامه صادر کنید.