خدمات سامانه آزمون آنلاین ویژه دانش آموزان

آزمون آنلاین هماهنگ کشوری

رایگان

 • آزمون آنلاین هماهنگ کشوری کاملا رایگان
 • آزمون آنلاین ویژه دبستان تا کنکور
 • برگزاری آزمون های آنلاین بصورت هفتگی
 • برنامه مطالعاتی ویژه تمامی آزمون ها
 • رقابت در جامعه آماری کشوری
 • کارنامه جامع کشوری
 • آزمون های آنلاین از تابستان 98 تا خرداد 99
 • شروع آزمون ها از 20 تیر ماه 98

بانک سوالات

تشریحی و تستی

 • شامل سوالات کنکورهای سراسری
 • سوالات استاندارد تستی تالیفی
 • اطلاعات آماری دقیق برای تمامی سوالات
 • طبقه بندی سوالات بر اساس زیر فصل های کتاب
 • سوالات استاندارد تشریحی برای تمامی دروس
 • امکان جستجو در متن سوالات
 • سوالات طبقه بندی شده بر اساس درجه سختی
 • پاسخنامه تشریحی برای تمامی سوالات

ثبت نام

آزمون های آنلاین رایگان

دبستان تا کنکور

 • آزمون های آنلاین درسی رایگان
 • آزمون های آنلاین فصلی رایگان
 • آزمون های آنلاین ویژه دبستان تا کنکور
 • آزمونهای تستی ویژه آمادگی آزمونهای هماهنگ
 • آزمون های آنلاین تستی رایگان
 • کارنامه جامع کشوری در تمامی آزمون ها
 • پاسخنامه تشریحی در تمامی آزمون ها
 • امکان برگزاری بصورت آزمون و تمرین

شرکت در آزمون

خدمات سامانه آزمون آنلاین ویژه دبیران، مدیران مدارس، مشاوران و موسسات آموزشی

برگزاری آزمون آنلاین

در سایت اختصاصی شما

 • ارائه ساب دامنه اختصاصی با نام شما
 • امکان برگزاری بی نهایت آزمون
 • برگزاری آزمون در زمان مقرر و یا بصورت شناور
 • آماده سازی کارنامه اختصاصی
 • امکان بارگزاری لوگو
 • امکان برگزاری آزمون های بین مدرسه ای
 • امکان برگزاری آزمون های چند دفترچه ای
 • گزارش های پیشرفت دانش آموزان

ثبت نام

بانک سوالات

تشریحی و تستی

 • شامل سوالات کنکورهای سراسری
 • سوالات استاندارد تستی تالیفی
 • اطلاعات آماری دقیق برای تمامی سوالات
 • طبقه بندی سوالات بر اساس زیر فصل های کتاب
 • سوالات استاندارد تشریحی برای تمامی دروس
 • امکان جستجو در متن سوالات
 • سوالات طبقه بندی شده بر اساس درجه سختی
 • پاسخنامه تشریحی برای تمامی سوالات

ثبت نام

کسب درآمد

از طریق طراحی سوال و آزمون

 • امکان افزودن سوال به بانک سامانه
 • استفاده از سوال با نام شما به عنوان طراح
 • درآمدزایی از طریق طرح سوال
 • در آمدزایی از طریق طراحی آزمون
 • کسب درآمد از طریق بازبینی سوالات آزمون
 • شرکت در کیفیت سنجی سوالات آزمون
 • کسب درآمد از طریق ضبط فیلم حل سوالات
 • کسب درآمد از طریق طراحی آزمون های ویژه

ثبت نام

6518

تعداد کل آزمون های ساخته شده

452

تعداد آزمون های ساخته شده هفته قبل

185024

آمار کل سوالات

ویژگی های آزمون ساز و پنل برگزاری آزمون در سامانه آزمون آنلاین Quiz24

پنل برگزاری آزمون و آزمون ساز

آزمون ساز ویژه دانش آموزان

پنل دانش آموزان در سامانه آزمون آنلاین Quiz24 شامل 4 بخش اصلی است:

 • بانک سوالات استاندارد تشریحی و تستی
 • آزمون ساز
 • پنل برگزاری ارزشیابی آنلاین انفرادی
 • ساخت آزمون های چاپی
 • آزمون های آنلاین رایگان
ورود و ثبت نام رایگان
پنل برگزاری آزمون و آزمون ساز

آزمون ساز ویژه دبیران و مشاوران

پنل دبیران و مشاوران در سامانه آزمون آنلاین Quiz24 شامل 4 بخش اصلی است:

 • بانک سوالات استاندارد تشریحی و تستی
 • آزمون ساز
 • پنل برگزاری آزمون آنلاین
 • ساخت و برگزاری آزمون های چاپی
 • صفحه اختصاصی برگزاری آزمون آنلاین
ورود و ثبت نام رایگان
پنل برگزاری آزمون و آزمون ساز

آزمون ساز ویژه مدارس

پنل مدارس و آموزشگاه ها در سامانه آزمون آنلاین Quiz24 شامل 4 بخش اصلی است:

 • بانک سوالات استاندارد تشریحی و تستی
 • آزمون ساز
 • پنل برگزاری آزمون آنلاین
 • ساخت و برگزاری آزمون های چاپی
 • صفحه اختصاصی برگزاری آزمون آنلاین
ورود و ثبت نام رایگان
پنل برگزاری آزمون و آزمون ساز

آزمون ساز ویژه مؤسسات

پنل دبیران و مشاوران در سامانه آزمون آنلاین Quiz24 شامل 4 بخش اصلی است:

 • آزمون ساز
 • پنل برگزاری آزمون آنلاین
 • ساخت و برگزاری آزمون های چاپی
 • صفحه اختصاصی برگزاری آزمون آنلاین
 • گزارش های اختصاصی آزمون
ورود و ثبت نام رایگان

سامانه آزمون آنلاین ارائه دهنده

ثبت نام رایگان در سامانه آزمون آنلاین