خدمات سامانه آزمون آنلاین ویژه دانش آموزان

آزمون آنلاین هماهنگ کشوری

رایگان

 • آزمون آنلاین هماهنگ کشوری کاملا رایگان
 • آزمون آنلاین ویژه دبستان تا کنکور
 • برگزاری آزمون های آنلاین بصورت هفتگی
 • برنامه مطالعاتی ویژه تمامی آزمون ها
 • رقابت در جامعه آماری کشوری
 • کارنامه جامع کشوری
 • آزمون های آنلاین از تابستان 98 تا خرداد 99
 • شروع آزمون ها از 20 تیر ماه 98

بانک سوالات

تشریحی و تستی

 • شامل سوالات کنکورهای سراسری
 • سوالات استاندارد تستی تالیفی
 • اطلاعات آماری دقیق برای تمامی سوالات
 • طبقه بندی سوالات بر اساس زیر فصل های کتاب
 • سوالات استاندارد تشریحی برای تمامی دروس
 • امکان جستجو در متن سوالات
 • سوالات طبقه بندی شده بر اساس درجه سختی
 • پاسخنامه تشریحی برای تمامی سوالات

ثبت نام

آزمون های آنلاین رایگان

دبستان تا کنکور

 • آزمون های آنلاین درسی رایگان
 • آزمون های آنلاین فصلی رایگان
 • آزمون های آنلاین ویژه دبستان تا کنکور
 • آزمونهای تستی ویژه آمادگی آزمونهای هماهنگ
 • آزمون های آنلاین تستی رایگان
 • کارنامه جامع کشوری در تمامی آزمون ها
 • پاسخنامه تشریحی در تمامی آزمون ها
 • امکان برگزاری بصورت آزمون و تمرین

شرکت در آزمون

خدمات سامانه آزمون آنلاین ویژه دبیران، مدیران مدارس، مشاوران و موسسات آموزشی

برگزاری آزمون آنلاین

در سایت اختصاصی شما

 • ارائه ساب دامنه اختصاصی با نام شما
 • امکان برگزاری بی نهایت آزمون
 • برگزاری آزمون در زمان مقرر و یا بصورت شناور
 • آماده سازی کارنامه اختصاصی
 • امکان بارگزاری لوگو
 • امکان برگزاری آزمون های بین مدرسه ای
 • امکان برگزاری آزمون های چند دفترچه ای
 • گزارش های پیشرفت دانش آموزان

ثبت نام

بانک سوالات

تشریحی و تستی

 • شامل سوالات کنکورهای سراسری
 • سوالات استاندارد تستی تالیفی
 • اطلاعات آماری دقیق برای تمامی سوالات
 • طبقه بندی سوالات بر اساس زیر فصل های کتاب
 • سوالات استاندارد تشریحی برای تمامی دروس
 • امکان جستجو در متن سوالات
 • سوالات طبقه بندی شده بر اساس درجه سختی
 • پاسخنامه تشریحی برای تمامی سوالات

ثبت نام

کسب درآمد

از طریق طراحی سوال و آزمون

 • امکان افزودن سوال به بانک سامانه
 • استفاده از سوال با نام شما به عنوان طراح
 • درآمدزایی از طریق طرح سوال
 • در آمدزایی از طریق طراحی آزمون
 • کسب درآمد از طریق بازبینی سوالات آزمون
 • شرکت در کیفیت سنجی سوالات آزمون
 • کسب درآمد از طریق ضبط فیلم حل سوالات
 • کسب درآمد از طریق طراحی آزمون های ویژه

ثبت نام

ویژگی های آزمون ساز و پنل برگزاری آزمون در سامانه آزمون آنلاین Quiz24

پنل برگزاری آزمون و آزمون ساز

آزمون ساز ویژه دانش آموزان

پنل دانش آموزان در سامانه آزمون آنلاین Quiz24 شامل 4 بخش اصلی است:

 • بانک سوالات استاندارد تشریحی و تستی
 • آزمون ساز
 • پنل برگزاری ارزشیابی آنلاین انفرادی
 • ساخت آزمون های چاپی
 • آزمون های آنلاین رایگان
ورود و ثبت نام رایگان
پنل برگزاری آزمون و آزمون ساز

آزمون ساز ویژه دبیران و مشاوران

پنل دبیران و مشاوران در سامانه آزمون آنلاین Quiz24 شامل 4 بخش اصلی است:

 • بانک سوالات استاندارد تشریحی و تستی
 • آزمون ساز
 • پنل برگزاری آزمون آنلاین
 • ساخت و برگزاری آزمون های چاپی
 • صفحه اختصاصی برگزاری آزمون آنلاین
ورود و ثبت نام رایگان
پنل برگزاری آزمون و آزمون ساز

آزمون ساز ویژه مدارس

پنل مدارس و آموزشگاه ها در سامانه آزمون آنلاین Quiz24 شامل 4 بخش اصلی است:

 • بانک سوالات استاندارد تشریحی و تستی
 • آزمون ساز
 • پنل برگزاری آزمون آنلاین
 • ساخت و برگزاری آزمون های چاپی
 • صفحه اختصاصی برگزاری آزمون آنلاین
ورود و ثبت نام رایگان
پنل برگزاری آزمون و آزمون ساز

آزمون ساز ویژه مؤسسات

پنل دبیران و مشاوران در سامانه آزمون آنلاین Quiz24 شامل 4 بخش اصلی است:

 • آزمون ساز
 • پنل برگزاری آزمون آنلاین
 • ساخت و برگزاری آزمون های چاپی
 • صفحه اختصاصی برگزاری آزمون آنلاین
 • گزارش های اختصاصی آزمون
ورود و ثبت نام رایگان

سامانه آزمون آنلاین ارائه دهنده

ثبت نام رایگان در سامانه آزمون آنلاین