آزمون های هماهنگ کشوری (حضوری - آنلاین)

و

مجری برگزاری آزمون

برنامه‌ی آزمون ها را می توانید در همین صفحه مشاهده کنید و دقت نمایید که آزمون ها بصورت آنلاین برگزار می شوند. دو آزمون اول رایگان می باشد.

img
vector vector

ویژگی های آزمون های هماهنگ کشوری و مجری برگزاری آزمون

  • چاپ درفترچه سوال اختصاصی با لوگو و نام مدرسه

  • 8مرحله آزمون در پایان هر ماه ویژه جمع بندی هر ماه

  • آزمون ویژه پایه اول تا نهم

  • بودجه بندی آزمون طبق سرفصل های آموزش و پرورش

  • زمان برگزاری شناور آزمون متناسب با برنامه های مدارس

  • ارائه کارنامه های دانش آموزی،دبیر و مدرسه محور

مدارس و موسسات می توانند تمام مراحل و یا قسمت تصحیح آزمون خود را به موسسه آزمون یار بسپارند
img
img
img

معرفی آزمون های برنامه ای

معرفی مجری آزمون

برنامه راهبردی آزمون ها

انتخاب برنامه های آزمون

فیلم های راهنما
img
img سامانه آنلاین آزمون یار Quiz24.ir

سامانه آنلاین آزمون یار کوئیر24 مجری برگزاری آزمون های حضوری آموزشی و غیر آموزشی می باشد. مدارس و موسسات می توانند تمام مراحل و یا قسمت تصحیح آزمون خود را به موسسه آزمون یار بسپارند.

شماره
پشتیبانی

021-91035086
vector vector