تعرفه

تعرفه و قیمت سرویس های کوئیز24

بانک سوالات مقطع محور ویژه مدارس

بانک سوالات مقطع محور ویژه مدارس(قیمت ها به تومان می باشد)

مقطع نوع اشتراک 1ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
دوره اول دبستان نامحدود

بسته اقتصادی(3هزار سوال)

490,000 420,000 980,000 840,000 1,540,000 1,120,000 2,100,000 1,400,000 2,800,000 1,680,000
دوره دوم دبستان نامحدود

بسته اقتصادی(3هزار سوال)

560,000 490,000 1,330,000 1,120,000 2,100,000 1,400,000 2,940,000 1,680,000 3,500,000 2,100,000
دوره اول متوسطه نامحدود

بسته اقتصادی(3هزار سوال)

1,400,000 1,260,000 3,080,000 2,800,000 4,900,000 3,920,000 6,300,000 4,480,000 7,000,000 4,900,000
دوره دوم متوسطه نامحدود

بسته اقتصادی(3هزار سوال)

1,680,000 1,540,000 3,780,000 3,500,000 5,400,000 4,900,000 7,000,000 5,320,000 8,400,000 5,600,000
بسته برگزاری آزمون

همه بسته ها یکساله می باشند / قیمت ها به تومان می باشد

 • بسته

  قیمت

 • 100نفر آزمون 196,000
 • 200نفر آزمون 365,000
 • 500نفر آزمون 896,000
 • 1000نفر آزمون 1,596,000
 • 2000نفر آزمون 2,968,000
 • 5000نفر آزمون 7,000,000
 • 10,000نفر آزمون 10,640,000
 • 20,000نفر آزمون 18,480,000
 • 30,000نفر آزمون 25,200,000
 • نامحدود

  54,600,000

بسته برگزاری تکلیف

همه بسته ها یکساله می باشند / قیمت ها به تومان می باشد

 • بسته

  قیمت

 • 100نفر تکلیف 145,000
 • 200نفر تکلیف 275,000
 • 500نفر تکلیف 670,000
 • 1000نفر تکلیف 1,197,000
 • 2000نفر تکلیف 2,225,000
 • 5000نفر تکلیف 5,250,000
 • 10,000نفر تکلیف 7,980,000
 • 20,000نفر تکلیف 13,860,000
 • 30,000نفر تکلیف 18,900,000
 • 40,000نفر تکلیف 23,100,000
 • 50,000نفر تکلیف 27,720,000
 • نامحدود

  31,500,000

تعرفه خدمات طراحی وبسایت

قیمت ها به تومان می باشد

 • بسته

  قیمت

 • زیردامنه 1,250,000
 • سایت اختصاصی 6,950,000

بانک سوالات مقطع محور ویژه دبیران

بانک سوالات مقطع محور ویژه مدارس(قیمت ها به تومان می باشد)

مقطع نوع اشتراک 1ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
دبستان نامحدود 56,000 112,000 154,000 182,000 210,000
دوره اول متوسطه نامحدود 84,000 168,000 224,000 266,000 294,000
دوره دوم متوسطه نامحدود 105,000 210,000 252,000 308,000 350,000
بسته برگزاری آزمون

همه بسته ها یکساله می باشند / قیمت ها به تومان می باشد

 • بسته

  قیمت

 • 100نفر آزمون 196,000
 • 200نفر آزمون 365,000
 • 500نفر آزمون 896,000
 • 1000نفر آزمون 1,596,000
 • 2000نفر آزمون 2,968,000
 • 5000نفر آزمون 7,000,000
 • 10,000نفر آزمون 10,640,000
 • 20,000نفر آزمون 18,480,000
 • 30,000نفر آزمون 25,200,000
 • نامحدود

  54,600,000

بسته برگزاری تکلیف

همه بسته ها یکساله می باشند / قیمت ها به تومان می باشد

 • بسته

  قیمت

 • 100نفر تکلیف 145,000
 • 200نفر تکلیف 275,000
 • 500نفر تکلیف 670,000
 • 1000نفر تکلیف 1,197,000
 • 2000نفر تکلیف 2,225,000
 • 5000نفر تکلیف 5,250,000
 • 10,000نفر تکلیف 7,980,000
 • 20,000نفر تکلیف 13,860,000
 • 30,000نفر تکلیف 18,900,000
 • 40,000نفر تکلیف 23,100,000
 • 50,000نفر تکلیف 27,720,000
 • نامحدود

  31,500,000

تعرفه خدمات طراحی وبسایت

قیمت ها به تومان می باشد

 • بسته

  قیمت

 • زیردامنه 1,250,000
 • سایت اختصاصی 6,950,000

بانک سوالات مقطع محور ویژه دانش آموزان

بانک سوالات مقطع محور ویژه مدارس(قیمت ها به تومان می باشد)

مقطع نوع اشتراک 1ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
دبستان پایه‌ای (تمام دروس باهم) 77,000 182,000 335,000 420,000 490,000
دوره اول متوسطه پایه‌ای (تمام دروس باهم) 98,000 252,000 441,000 560,000 665,000
دوره دوم متوسطه پایه‌ای (تمام دروس باهم) 126,000 294,000 560,000 700,000 840,000
تعرفه کلاس های آنلاین

تعداد افراد و نوع کلاس را انتخاب کنید

نوع پلتفرم

. قیمت ها به تومان می باشد
 • تعرفه

 • تعداد نفرات
 • پتلفرم
 • اشتراک

 • 1ماهه
 • 3ماهه
 • 6ماهه
 • 9ماهه
 • 12ماهه

سامانه خدمات آنلاین خود را همین الان راه اندازی کنید

با استفاده از خدمات جدید سامانه آنلاین آنلاین یار شما می‌توانید سایت برگزاری آزمون آنلاین راه اندازی کنید. تمامی نیازهای شما برای برگزاری آزمون آنلاین و چاپی و همچنین به اشتراک گذاری جزوه درسی و ... در این سیستم فراهم شده است. در کمتر از 24 ساعت شما میتوانید سایت برگزاری آزمون آنلاین بر روی ساب دامنه Quiz24 و یا دامنه اختصاصی خود راه اندازی کنید و سپس شروع به کسب درآمد کنید.

بیشتر بدانید
img