ویژگی های آزمون ساز و پنل برگزاری آزمون در سامانه آزمون آنلاین Quiz24

پنل برگزاری آزمون و آزمون ساز

آزمون ساز ویژه دانش آموزان

پنل دانش آموزان در سامانه آزمون آنلاین Quiz24 شامل 4 بخش اصلی است:

 • بانک سوالات استاندارد تشریحی و تستی
 • آزمون ساز
 • پنل برگزاری ارزشیابی آنلاین انفرادی
 • ساخت آزمون های چاپی
 • آزمون های آنلاین رایگان
ورود و ثبت نام رایگان
پنل برگزاری آزمون و آزمون ساز

آزمون ساز ویژه دبیران و مشاوران

پنل دبیران و مشاوران در سامانه آزمون آنلاین Quiz24 شامل 4 بخش اصلی است:

 • بانک سوالات استاندارد تشریحی و تستی
 • آزمون ساز
 • پنل برگزاری آزمون آنلاین
 • ساخت و برگزاری آزمون های چاپی
 • صفجه اختصاصی برگزاری آزمون آنلاین
ورود و ثبت نام رایگان
پنل برگزاری آزمون و آزمون ساز

آزمون ساز ویژه مدارس

پنل مدارس و آموزشگاه ها در سامانه آزمون آنلاین Quiz24 شامل 4 بخش اصلی است:

 • بانک سوالات استاندارد تشریحی و تستی
 • آزمون ساز
 • پنل برگزاری آزمون آنلاین
 • ساخت و برگزاری آزمون های چاپی
 • صفجه اختصاصی برگزاری آزمون آنلاین
ورود و ثبت نام رایگان
پنل برگزاری آزمون و آزمون ساز

آزمون ساز ویژه مؤسسات

پنل دبیران و مشاوران در سامانه آزمون آنلاین Quiz24 شامل 4 بخش اصلی است:

 • آزمون ساز
 • پنل برگزاری آزمون آنلاین
 • ساخت و برگزاری آزمون های چاپی
 • صفجه اختصاصی برگزاری آزمون آنلاین
 • گزارش های اختصاصی آزمون
ورود و ثبت نام رایگان

6518

تعداد کل آزمون های ساخته شده

452

تعداد آزمون های ساخته شده هفته قبل

185024

آمار کل سوالات

خدمات ما در سامانه آزمون آنلاین و آزمون ساز Quiz24


برگزاری آزمون آنلاین و چاپی
ویژگی های منحصر بفرد:
 • ایجاد آزمون جامع و تک درس
 • امکان برگزاری آزمون چند دفترچه ای
 • برگزاری آزمون در پنل اختصاصی
 • برگزاری آزمون بصورت کاملا سفارشی
 • پنل کنترل کلیه فرآیند های آزمون
 • گزارش های مدیریتی و اختصاصی از آزمون
 • پنل تست رایگان

بیشتر بدانید...

آزمون ساز
ویژگی های منحصر بفرد:
 • بانک جامع سوالات تستی و تشریحی
 • طبقه بندی بر اساس مباحث کتاب درسی
 • امکان جستجو در متن سوالات آزمون
 • امکان افزودن سوال به بانک سوالات تألیفی
 • امکان درآمدزایی از طریق طراحی سوال
 • طبقه بندی سوالات بر اساس درجه سختی
 • اطلاعات آماری دقیق از هر سوال

بیشتر بدانید...

آزمون های آنلاین رایگان
شامل:
 • آزمون آنلاین درسی
 • آزمون آنلاین ارشد
 • آزمون آنلاین تیزهوشان
 • آزمون آنلاین کنکور
 • آزمون آنلاین استخدامی
 • آزمون آنلاین راهنمایی و رانندگی
 • آزمون آنلاین استخدامی

بیشتر بدانید...

سامانه آزمون آنلاین ارائه دهنده

ثبت نام رایگان در سامانه آزمون آنلاین

ویژگی ها و قابلیت های اپلیکیشن Quiz24

2761

تعداد کل دانش آموزان

684

تعداد کل دبیران و مشاوران

43

تعداد کل مدارس

24

تعداد موسسات